Bussen/Vrachtwagens


Binnen het OV, personen- en goederenvervoer speelt de uitstraling van het materieel een grote rol. Maar een lange levensduur is ook erg gewenst. Het is dan ook zaak om het rendement op het wagenpark en dus de technische levensduur te waarborgen. Bijna elke aanpassing aan het chassis doet inbreuk op de roestbescherming. Elke schroef doorboort de lak tenslotte. Met een op deze voertuigen toegespitste antiroest behandeling, gevolgd door een controle en eventuele nabehandeling om de drie jaar, beschikt u over een wagenpark die niet alleen qua uitstraling, maar ook technisch en economisch verantwoord deel uitmaakt van uw onderneming.

De antiroestbehandeling vindt plaats geheel volgens de onder de keuze “behandeling” genoemde procedure, tegen relatief lage antiroestpreventie kosten. Dit geeft u de zekerheid dat uw wagenpark afdoende beschermd is tegen ons vochtige klimaat. Wij kunnen voertuigen tot 16 mtr. en tot 36 ton heffen.